Detoermalijn Schitterend Onderwijs Title

Basisschool De Toermalijn heeft een schitterende missie: we willen ieder kind van onze school zin geven om te blijven leren en te groeien. Zo kunnen we allemaal samen schitteren!

De Toermalijn Schitterend Onderwijs Ieder Kind Groeien
Toermalijn Divider Diamant
Detoermalijn Samen Schitteren Warm Deskundig Krachtig
Ornament Heading Two@2x

Samen schitteren

Onze kinderen zijn zoals een toermalijn: uniek, bijzonder en veelkleurig. We zien het als onze opdracht om ieders talenten en unieke schoonheid te laten ontdekken. Door iedere dag samen school te maken met kinderen, ouders en leerkrachten ervaren we in dit samenspel van kleuren de kracht van het samenwerken en versterken we elkaar om te kunnen schitteren en te excelleren.

Toermalijn Divider
Ornament Heading Two@2x

Waarderend | Open | Samen

Wij zijn een warme school. Een school waar kinderen, ouders, teamleden, partners van de school, … elkaar kennen, zich welkom voelen en graag komen. De Toermalijn heeft de ambitie om jouw zoon of dochter zich goed te laten voelen op onze school. Dit is essentieel om te kunnen leren en groeien. Onze leerkrachten vervullen hier een cruciale rol. Zij geven onze leerlingen de persoonlijke aandacht en waardering die hij of zij verdienen. Een leerling kan altijd bij hen terecht.

Onze schoolpoort staat open voor iedereen: voor elke leerling, elke leerkracht, elke ouder, ongeacht je achtergrond. We zijn een open team, sterk gericht op gelijkwaardigheid. Onze leerlingen en ouders engageren zich om op een open en respectvolle manier samen te leven en samen te werken op onze school.

Al vanaf de eerste stap die je kind bij ons binnen zet, gaan we samen op pad. De leerkracht is hierbij gids. De gids ondersteunt de zoektocht die je kind aflegt en daagt het uit elke dag te groeien. Samen met de leerkracht vindt het kind zijn tempo en ritme. Bij elke belangrijke stap in de schoolloopbaan gaan we met jullie in gesprek. We bespreken de ontwikkeling van je kind en denken samen na over de manier waarop we hem of haar het best kunnen begeleiden.

Samen school maken gebeurt op De Toermalijn dus niet alleen. Wij doen het samen, elke dag opnieuw. Samen met jullie, samen met de leerkrachten en samen met iedereen die de school op een grote of kleine manier ondersteunt.

De Toermalijn Warm Samen Groeien
De Toermalijn Deskundig Innoveren Excelleren
Ornament Heading Two@2x

Excellent | Wetenschappelijk | Doordacht

We zijn gedreven om onze kinderen zo excellent mogelijk onderwijs te bieden.

Onze lat ligt hoog voor onszelf én voor onze leerlingen.

We starten steeds vanuit een onderzoekende houding. We kiezen bewust voor wat onze kinderen en onze school nodig hebben. Wetenschappelijke inzichten vormen de basis voor vernieuwing. We zoeken partners en creëren zo trajecten waar we ons als team sterk/samen voor inzetten. Innovatie is een conti nu proces. We houden de vinger aan de pols, consolideren de stappen voorwaarts en sturen bij waar nodig.

Op deze doordachte manier hebben we ons ondersteuningsbeleid ontwikkeld. Dit bestaat uit twee pijlers: de ondersteuning op klasniveau en de ondersteuning op leerlingniveau. Op klasniveau zorgen de leerkrachten proactief voor een sterke basiszorg die volledig wordt geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten. Heeft je kind nood aan andere ondersteuning, dan werken we concrete acties uit op leerlingniveau. We kijken naar alle facetten: het hoofd, het hart en de handen. Onze zorgacties zijn weloverwogen. We gaan aan de slag en blijven opvolgen of we met die acties de juiste weg bewandelen.

Wij leren iedere dag bij. Er is geen betere manier om het leren bij kinderen aan te moedigen dan zelf het goede voorbeeld te geven.

Ornament Heading Two@2x

Katholiek | Zelfstandig | Taalkrachtig

Dat we een katholieke dialoogschool zijn, betekent voor ons dat we met elkaar in gesprek gaan. Het praten over en het beleven van geloof geeft ons vertrouwen om sterk en evenwichtig in het leven te staan. We staan open voor de ander zijn religie en gaan in dialoog met elkaar.

Vertrouwen geeft goesting om te leren. Jullie kinderen leren bij ons hun eigen keuzes te maken. We geven hen het vertrouwen om te ondernemen. Ze grijpen de kans om hun leren zelf te plannen. Onze leerkrachten begeleiden hen hierin en bouwen momenten in om samen te reflecteren. Zo worden ze zelfstandig. Elke stap voorwaarts is een eigen verwezenlijking. Elk kind gelooft in zichzelf.

Kinderen kunnen bij ons tonen wie ze zijn, we maken hen taalkrachtig.

Enerzijds stimuleren we hen te communiceren over wat ze denken en wat ze voelen. Anderzijds leren we door te lezen. We zijn een echte leesschool. Dit start bij ons al in de kleuterschool. Door taal echt, actief en conti nu te gebruiken en hier plezier aan te beleven, leren de leerlingen bij.

Kinderen die in Toermalijn opgroeien en leren, treden de wereld krachtig en met vertrouwen tegemoet.

De Toermalijn Krachtig Vol Vertrouwen